Get Adobe Flash player

news

31 ตัวแทนสหกิจโลกมาเยี่ยม
32 การประชุม กปท.
33 วัฒนธรรมนำไทย
34 การประชุมสังสรรค์ปัสกา
35 การประชุมผู้นำสตรี สคท.
36 การเสวนาระหว่างศาสนา
37 ไว้อาลัย อาจารย์ปาลิดา หาหอม
38 การประชุมตัวแทนสตรีภาค
39 รับมือ..ภัยพิบัติ
40 พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาฯ
41 กรมการศาสนาจัดแถลงข่าว
42 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
43 ร่วมลงนามถวายพระพร
44 ประชุมศาสนิกสัมพันธ์
45 เสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร Crisis Management and Survival Camp
46 The Salvation Army มาพบกรรมการ สคท.
47 การประชุมหัวหน้าองค์การที่มีมิชชันนารีอยู่ภายใต้ สังกัด สคท.
48 การประชุมมิชชันนารีเกาหลี สังกัด สคท.
49 อนุกรรมการยกร่างธรรมนูญ สคท. ปี 2012
50 80 พรรษามหาราชินี
51 การประชุม กปท. [30/08/2012]
52 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
53 พิธีถวายพระพรชัยมงคลของศาสนาต่าง ๆ
54 วันศาสนูปถัมภ์ 5 ศาสนาในประเทศไทย
55 ถวายพระพรแก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
56 เชิญร่วมอบรม รับมือ..ภัยพิบัติ
57 นมัสการพิเศษถวายพระพร
58 ใบรับรองจากกรมการศาสนา
59 แนวความคิดในการพิจารณาแก้ไขธรรมนูญและระเบียบปฏิบัติ
60 การประชุมผู้บริหารองค์การมิชชั่น
61 การประชุม (กปท.)
62 คณะกรรมการแต่ละภาค
63 การเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
64 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “หน้าต่าง 4/14”
65 ข่าวสั้น สคท เดือน มีนาคม-เมษายน 2012
66 คณะกรรมการภาคเหนือ
67 สาส์นจากประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
68 จดหมายจากประธาน ถึง สมาชิก สคท.
69 ธรรมนูญฉบับยกร่างโครงสร้างใหม่
70 เกิดความปรองดองใน สคท แล้ว
71 การประชุมมิชชันนารี
72 งานประชุมใหญ่วิสามัญ สคท.
73 การชำระค่าบำรุงประจำปี
74 การประชุมใหญ่ วิสามัญ สคท. ปี 2012
75 มอบโล่เกียรติคุณพลเมืองดี
76 สรุปการออกหน่วยแพทย์
77 พิธีไว้อาลัย เชาวฤทธิ์ กุสาวดี
78 มอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่
79 วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 7 รอบ
80 ร่วมงานพิธีทางศาสนามหามงคล
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 3