Get Adobe Flash player
โปสเตอร์ประชุมผู้นำสตรีสหกิจ 2016
การปรับปรุงทาสีสำนักงานใหม่
ผู้นำ กปท. พบผู้ช่วยรัฐมนตรี
การประชุมใหญ่วิสามัญ สคท. ปี 2014-2016
คริสตชนไทยรวมใจภักดิ์เทิดไท้องค์ราชัน
ศจ.ยุทธศักดิ์ ศิริกุล
ประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิก สคท.ประจำปี 2016
พบท่านอธิบดีกรมการศาสนา
5 สังกัด เข้าพบท่านรองนายกรัฐมนตรี
การประชุมกรรมการดำเนินงานภูมิภาค ครั้งที่ 1/2016
ประชุมมิชชันนารี
ค่ายคนงานไทยในเกาหลี
การประชุม (กปท.) ครั้งที่ 4/2015
ไว้อาลัยผู้เสียชีวิตเหตุระเบิดสี่แยกราชประสงค์
วันศาสนูปถัมภ์
เงินถวายเพื่อช่วยเหลือประเทศเนปาล
ประชุมกรรมการ (กปท.)
มอบเงินช่วยเหลือประเทศเนปาล
จดหมายชี้แจงข้อเท็จจริง
คองเกรส ครั้งที่ 8
สังสรรค์วันปัสกา
รวมพลังทางศาสนามหามงคล
เชิญชวนบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบแผ่นดินไหว
ประกาศวันหยุดพิเศษ
ฤาศาสนาจะได้เวลาปฏิรูป
พิธีฉลองสมณศักดิ์ พระคาร์ดินัล [14/03/15]
การประชุม Pre Congress
ขอเชิญร่วมประชุมขับเคลื่อนพันธกิจและ คองเกรส 8
สังสรรค์คริสต์มาสและ สวัสดีปีใหม่ผู้รับใช้พระเจ้า
อวยพร คริสต์มาส ฯพณฯนายกรัฐมนตรี
อำนวยการ สคท. ประชุม และฉลองคริสตมาส
อธิษฐานขอพรถวายแด่ในหลวง
รวมพลังภักดีคริสตชนทั้ง 5 สังกัด
สถาปนา ศจ.ธิคุณ ภาพเสน่ห์
ประชุมอธิษฐานเผื่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กรมการศาสนาเยี่ยมคริสตจักรฯ
ประชุมสตรี สคท. 31-10-14
คริสตชนไทยร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน
การพบปะผู้นำ 5 สังกัด
ประชุมกรรมการ กปท. ครั้งที่ 4/2014
เสริมสร้างผู้นำ
งานฉลองครบรอบ 60 ปี บาทหลวงเสนอ
คองเกรส ครั้งที่ 8
พิธีสถาปนาศาสนาจารย์
รีทรีตผู้รับใช้และคู่สมรสใน สคท. ภาคใต้
ค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข
ศจ.ดร.วัลลภา เดินทางไปมาเลเซีย
แม่ดีเด่น
ค่ายคนไทยในเกาหลี
วันศาสนูปถัมภ์