Get Adobe Flash player
ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ครบ 15 วัน)
พิธีการสถาปนาผู้อำนวยการ OMF ประเทศไทย
ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ครบ 7 วัน)
ร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยฯ
คริสตชนสมุทรสงครามร่วมถวายพระพรวันแม่
ตัวแทนคริสตชนกล่าวถวายพระพร
พิธีการสถาปนาผู้อำนวยการ OMF ประเทศไทย
พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา
ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข รับโล่
สำนักงาน สคท. ทาสีใหม่
โปสเตอร์ประชุมผู้นำสตรีสหกิจ 2016
การปรับปรุงทาสีสำนักงานใหม่
ผู้นำ กปท. พบผู้ช่วยรัฐมนตรี
การประชุมใหญ่วิสามัญ สคท. ปี 2014-2016
คริสตชนไทยรวมใจภักดิ์เทิดไท้องค์ราชัน
ศจ.ยุทธศักดิ์ ศิริกุล
ประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิก สคท.ประจำปี 2016
พบท่านอธิบดีกรมการศาสนา
5 สังกัด เข้าพบท่านรองนายกรัฐมนตรี
การประชุมกรรมการดำเนินงานภูมิภาค ครั้งที่ 1/2016
ประชุมมิชชันนารี
ค่ายคนงานไทยในเกาหลี
การประชุม (กปท.) ครั้งที่ 4/2015
ชี้แจง พ.ร.บ ศาสนาคริสต์
ไว้อาลัยผู้เสียชีวิตเหตุระเบิดสี่แยกราชประสงค์
วันศาสนูปถัมภ์
ร่าง พ.ร.บ.คริสต์ศาสนา
เงินถวายเพื่อช่วยเหลือประเทศเนปาล
ประชุมกรรมการ (กปท.)
มอบเงินช่วยเหลือประเทศเนปาล
จดหมายชี้แจงข้อเท็จจริง
คองเกรส ครั้งที่ 8
สังสรรค์วันปัสกา
รวมพลังทางศาสนามหามงคล
เชิญชวนบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบแผ่นดินไหว
ประกาศวันหยุดพิเศษ
ฤาศาสนาจะได้เวลาปฏิรูป
ประชุมคณะทำงานเพื่อร่าง พ.ร.บ
พิธีฉลองสมณศักดิ์ พระคาร์ดินัล [14/03/15]
การประชุม Pre Congress
ขอเชิญร่วมประชุมขับเคลื่อนพันธกิจและ คองเกรส 8
สังสรรค์คริสต์มาสและ สวัสดีปีใหม่ผู้รับใช้พระเจ้า
อวยพร คริสต์มาส ฯพณฯนายกรัฐมนตรี
อำนวยการ สคท. ประชุม และฉลองคริสตมาส
อธิษฐานขอพรถวายแด่ในหลวง
รวมพลังภักดีคริสตชนทั้ง 5 สังกัด
สถาปนา ศจ.ธิคุณ ภาพเสน่ห์
ประชุมอธิษฐานเผื่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กรมการศาสนาเยี่ยมคริสตจักรฯ
ประชุมสตรี สคท. 31-10-14