Get Adobe Flash player

news

11 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน
12 ศักยภาพสตรีเพื่อการรับใช้
13 สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก
14 คริสตมาสตาก
15 เข้าเยี่ยมเนื่องในเทศกาลคริสตมาส
16 การสรรหาบุคคลเพื่อเสนอให้ถูกเลือกเป็นกรรมการอำนวยการ สคท.
17 แถลงข่าว โครงการเฉลิมพระเกียรติ
18 รายงานการประชุมคณะกรรมการอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน
19 ถวายอาเศียรวาทสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
20 ร่วมแสดงความไว้อาลัย
21 ตัวแทนคริสตจักรร่มเกล้าเยี่ยมประธาน สคท.
22 ศักยภาพสตรีเพื่อการรับใช้
23 สรุปการช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรี
24 ประชุมคณะกรรมการอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ครั้งที่ 3
25 การประชุมศาสนิกสัมพันธ์
26 วันศาสนูปถัมภ์
27 เดินเฉลิมพระเกียรติ
28 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
29 ประชาสัมพันธ์ที่ค่ายสตรี
30 การประชุมกรรมการ กปท.ครั้งที่ 3/2013
31 เกล็น ลิม
32 รายงานสรุปโครงการอบรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์
33 กล่าวแสดงความยินดี
34 ประชุมกรรมการสตรี สคท.ภาค 1
35 ประชุมคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2556
36 พิธีเปิดคริสตจักร TCGC
37 ร่วมสามัคคีธรรม
38 ตัวแทนสหกิจโลกมาเยี่ยม
39 การประชุม กปท.
40 วัฒนธรรมนำไทย
41 การประชุมสังสรรค์ปัสกา
42 การประชุมผู้นำสตรี สคท.
43 การเสวนาระหว่างศาสนา
44 ไว้อาลัย อาจารย์ปาลิดา หาหอม
45 การประชุมตัวแทนสตรีภาค
46 รับมือ..ภัยพิบัติ
47 พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาฯ
48 กรมการศาสนาจัดแถลงข่าว
49 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
50 ร่วมลงนามถวายพระพร
51 ประชุมศาสนิกสัมพันธ์
52 เสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร Crisis Management and Survival Camp
53 The Salvation Army มาพบกรรมการ สคท.
54 การประชุมหัวหน้าองค์การที่มีมิชชันนารีอยู่ภายใต้ สังกัด สคท.
55 การประชุมมิชชันนารีเกาหลี สังกัด สคท.
56 อนุกรรมการยกร่างธรรมนูญ สคท. ปี 2012
57 80 พรรษามหาราชินี
58 การประชุม กปท. [30/08/2012]
59 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
60 พิธีถวายพระพรชัยมงคลของศาสนาต่าง ๆ
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 3