Get Adobe Flash player

การขับเคลื่อนนิมิต 2020 สคท.

"กรรมการดำเนินงาน สหกิจคริสเตียนฯ ภาคใต้ จัดสัมมนา การขับเคลื่อนนิมิต 2020 สคท.
วันที่ 21-24/3/2017@ ชุมพร,สุราษฎร์ธานี และหาดใหญ่"