Get Adobe Flash player

สังสรรค์วันปัสกา

โครงการ “สังสรรค์วันปัสกา” ครั้งที่ 12   หัวข้อ “จงรับใช้พระองค์ ภายใต้แอกอันเดียวกัน”  ในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2015  ณ  สภาคริสตจักรในประเทศไทย  (ห้องนมัสการ ชั้น  4 )